Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Poniższa polityka bezpieczeństwa danych osobowych Modomania z siedzibą w Turku ul.Kolska 6, właściciela E-Sklepu Modomania (dalej także jako: E-Sklep ) została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

Znajdujące się poniżej zasady Polityki Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy korzystają Państwo ze sklepu internetowego www.modomania.net (E-Sklep Modomania, E-Sklep). Dlatego aby być pewnym, że akceptują Państwo obowiązujące zasady Polityki Prywatności zachęcamy do zapoznania się z nimi za każdym razem gdy odwiedzają Państwo E-Sklep.

  1. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/ wymianie/ reklamacji towaru. Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.
  2. Modomania  jako administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
  3. Udostępnione przez klientów dane osobowe , pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki (zazwyczaj adres zameldowania; adres na który ma dotrzeć przesyłka), telefon (umożliwia skontaktowanie się z Klientem w sytuacji gdy wystąpiły problemy z dostarczeniem przesyłki), dane dotyczące płatności (płatność za pobraniem, przelew itp.).
  4. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych. Każda zmiana może być dokonana przez Klienta poprzez rejestrację na koncie założonym w E-Sklepie.
  5. Zapewniamy, że jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest Modomania Ul. Kolska 22, 62-700 ( NIP: 6680002804 )
  6. Całość udostępnionych nam informacji jest bezpieczna w bazie danych Modomania, nikt oprócz osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych naszych Klientów.
  7. Udostępnione nam dane nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy sprzedaży, współpracujących z administratorem E-Sklepu, takich jak firmy kurierskie. Uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych są również właściwe organy państwowe, na mocy odrębnych przepisów.
  8. Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione według odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które to środki zapewniają poufność i integralność.

Zastrzeżenia: Modomania  zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.